0

มาลัยผ้าพันคอ มาลัยผ้าคลุมไหล่

ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ผืนสวย มาร้อยเรียงเป็นมาลัย เป็นของขวัญเลอค่า เป็นของขวัญให้แม่ ให้ผู้ใหญ่ เป็นของรับไหว้ที่สวยงาม