0

(0 )

ปักชื่อบนผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอแคชเมียร์

ป้กชื่อบผ้าพันคอแคชเมียร์ ปักชื่อพิเศษ ให้เป็นของขวัญสุดพิเศษ ไม่เหมือนใคร มีผืนเดียวในโลก สามารถปักได้บนผ้าพันคอแคชเมียร์ปุยเมฆ และ ผ้าพันคอแคชเมมียร์ 2 โทน

เลือกรูปแบบตัวอกัษรได้ไม่กิน 6 ตัวอักษร หากเกิน 6 ตัวอักษร มีค่าใช้จ่ยเพิ่ม 50 บาท

สามารถปักโลโก้ และเพิ่มจำนวนสีได้ โดยจะมีค่าบล็อกเพิ่ม 

ปักเพิ่ม 1 จุด คิดเพิ่มจุดละ 100 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที Line @NaradaAsia